Vergoedingen voor uw oefentherapie

Uw oefentherapie Cesar/Mensendieck wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Dan moet in die aanvullende verzekering wel dekking voor oefentherapie zijn opgenomen.

Kinderen

Voor kinderen tot 18 jaar geldt de regel dat iedere verzekering de eerste 18 behandelingen vergoed, ongeacht uw pakket. Vervolgens worden extra behandelingen uit de aanvullende verzekering van de ouder(s) gehaald.

Volwassenen

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een aandoening die op de lijst chronische aandoeningen voorkomt, dan komen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. Behalve als u een aanvullende verzekering heeft met voldoende dekking waaruit deze behandelingen worden vergoed. De kosten vanaf de 21e behandeling worden vergoed uit de basisverzekering.

Let op: voor sommige chronische aandoeningen geldt een maximale behandeltermijn. Dit staat op de lijst chronische aandoeningen van uw zorgverzekeraar. Check daarvoor de website van uw zorgverzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering bij artrose in heup/knie en COPD

- Sinds 1 januari 2018 wordt oefentherapie bij artrose in de knie- en heupgewrichten voor maximaal 12 behandelingen per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering.
- Sinds 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

Ons advies: sluit een passende, aanvullende verzekering af

Omdat behandelingen in de meeste gevallen niet worden vergoed vanuit de basisverzekering, raden wij u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten met daarin voldoende behandelingen voor oefentherapie. Elk aanvullend pakket heeft zijn eigen maximale vergoeding.

Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u ieder jaar voor 1 januari uw lopende zorgverzekering opzeggen. U heeft dan tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

Vraag goed na hoe het in uw geval zit

Als u wilt weten hoe in uw geval de behandelingen verrekend worden, vraag dit dan aan de therapeut bij het maken van een afspraak. Of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

De therapeuten dragen geen verantwoordelijkheid voor de declaratiemogelijkheden en vergoedingen van uw zorgverzekeraar.