Oefentherapie aan huis 

Soms is het nodig dat wij voor uw oefentherapie Cesar/Mensendieck bij u aan huis komen. Dat doen wij graag.

Dat kan bijvoorbeeld als het gaat om mensen met een beperking, mensen met één of meer chronische ziekten of kwetsbare ouderen.

Vaak is er dan sprake van een grote afname in het bewegen. We richten ons in de behandeling dan ook vooral op het functionele bewegen: hoe kunt u zich - met de motorische mogelijkheden die u nog heeft - zo goed mogelijk handhaven? Hoe houdt u de klachten draaglijk?