Bedrijfsoefentherapie Beweeg Bewust
 
Een bedrijfsoefentherapeut is gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen/workshops voor allerlei bedrijfstakken, en leert werknemers wat ze kunnen doen om uitval te voorkomen. Dit houdt in dat de werknemers bewust worden gemaakt van een juiste werkwijze, om zo overbelasting van spieren en gewrichten te voorkomen.
 
Bedrijfsoefentherapie
 
Beweeg Bewust Bedrijfsoefentherapie is opgericht door (bedrijfs)oefentherapeut Jolanda Verhage, werkzaam in Terneuzen in het Medisch Centrum Epicurus. 
 
Beweeg Bewust Bedrijfsoefentherapie brengt uw bedrijf, instelling of organisatie op een gezonde manier in beweging!
Veel arbeidsgerelateerde klachten kunnen ontstaan door een verkeerd houdings- en bewegingsgedrag.
 
Zwaar tillen op een verkeerde manier kan klachten veroorzaken. 
 
Kleine steeds terugkerende bewegingen, denk onder andere aan het werk van beeldschermwerkers, kunnen ook allerlei vervelende symptomen veroorzaken. Belastende werkzaamheden kunnen aanzienlijk verlicht worden door het op de juiste wijze uitvoeren van deze bewegingen.
 
Werknemers zelf uitval leren voorkomen
 
Beweeg Bewust Bedrijfsoefentherapie is gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen/workshops voor allerlei bedrijfstakken. 
 
Beweeg Bewust Bedrijfsoefentherapie leert werknemers wat ze kunnen doen om uitval te voorkomen. Dit houdt in dat de werknemers bewust worden gemaakt van een juiste werkwijze, om zo overbelasting van spieren en gewrichten te voorkomen.
 
Het leren luisteren naar signalen in hun lichaam en weten hoe ze hiermee om moeten gaan is een van de belangrijkste punten in de trainingen/workshops.
 
Oefenen op de werkvloer
 
bedrijfsoefen 1
De werknemers krijgen oefeningen die ze voor, tijdens en na het werk kunnen doen om zo de spieren in de juiste conditie te houden. Er wordt in de trainingen/workshops ook veel aandacht besteed aan ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Hierbij wordt een ontspannen sfeer gecreëerd waarbij de werknemers het als normaal gaan beschouwen dat zijzelf en collega’s oefeningen doen tijdens het werk en dat men elkaar attendeert op de juiste werkwijze. 
 
Met name bij beeldschermwerkers is aangetoond dat het erg belangrijk is om regelmatig tijdens het werk de spieren los te maken.
Het doel van de trainingen/workshops is het fundamenteel veranderen van het houdings- en bewegingsgedrag.
 
  
Begeleiding op maat
 
Beweeg Bewust Bedrijfsoefentherapie vindt plaats in uw bedrijf, instelling of organisatie zelf. Op de vertrouwde werkplek. De programma’s worden afgestemd op de wensen van uw bedrijf, instelling of organisatie en aan de aard van de werkzaamheden. De training bestaat enerzijds uit een theoretisch gedeelte en anderzijds is er veel aandacht voor oefeningen, houdingen en bewegingen. 
 
Na afloop van een werkplekonderzoek of training vindt een evaluatie plaats.
 
bedrijfsoefen 2Reminders/geheugensteuntjes
 
Na elke training/ workshop krijgen de werknemers oefeningen, houdings- en bewegings-adviezen op papier mee.
 
Omdat gedragsverandering iets is wat z’n tijd nodig heeft en omdat mensen gemakkelijk terugvallen in hun oude gewoontes, kunnen ook allerlei vormen van reminders verstrekt worden, zoals posters, folders, stickers, etc.
 
Om gezond werken toe te blijven passen is het raadzaam om de werknemers jaarlijks een follow-uptraining te geven.
 
Meer weten, interesse?