Directe toegankelijkheid

 
Sinds 1 juli 2008 is de Directe Toegang Oefentherapie (DTO) van kracht en hebben patiënten voor oefentherapie geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig.
U kunt nu rechtstreeks een afspraak maken. Wanneer u zich aanmeldt, wordt u eerst zorgvuldig ’gescreend’. Deze screening moet aan het licht brengen of u met uw klachten bij de oefentherapeut aan het juiste adres bent. Deze stap is belangrijk, want blijkt er iets anders aan de hand te zijn, dan moet dat natuurlijk zo snel mogelijk duidelijk worden. In dat geval zult u het advies krijgen alsnog contact op te nemen met uw arts. Dus ga bij twijfel over de aard of de ernst van de klacht eerst naar uw huisarts.